Back to Top

Cito

resultaten 2012 2013

Van basisschool naar voortgezet onderwijs

Voor de voorjaarsvakantie hebben de kinderen van de groepen 8 de Cito-eindtoets gemaakt. Natuurlijk kwam er heel groot in het nieuws dat de Cito-uitslagen bekend zijn. Daar hebben wij als school kunnen zien dat ons gemiddelde 536,1 is. Dit is de bovengrens van de schoolgroep van onze school. Een prima resultaat dus.

De eindtoets is naast de uitslag van het eerder afgenomen Drempelonderzoek, het leerlingvolg- en observatiesystem, de leerresultaten, de mening van de ouder en het kind en de ervaringen door de jaren heen één van de indicatoren om te komen tot een zo goed mogelijk bij het kind passend advies ten aanzien van het te volgen voortgezet onderwijs.

We vinden het belangrijk dat de leeropbrengsten en de beheersing van de dalton kernwaarden voor ieder individueel kind in balans zijn. Zo haalt ieder kind het beste uit zichzelf! Vanzelfsprekend met alle ondersteuning en begeleiding van het team van leerkrachten. 

klik hier voor de eindresultaten

 

Inspectiebezoek 17-01-2013

Inspecteur Mevr. M. De Haas heeft 17 januari 2013 een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht aan de school in het kader van het vierjaarlijks toezicht op basisscholen. Het rapport is deze week toegestuurd aan het bestuur.   Hierbij een klein stukje uit het rapport: ‘Uit dit overzicht valt op te maken dat op basisschool De Dukdalf de kwaliteit van het onderwijs voor alle onderzochte indicatoren op orde is. De school heeft in de afgelopen periode onder andere geïnvesteerd in het implementeren van het Handelings Gericht Werken (HGW) en het verder vormgeven van de Dalton-identiteit in het gehele onderwijsproces. Op het kwaliteitsaspect Zorg en Begeleiding heeft de school dan ook zichtbaar een kwaliteitsslag gemaakt ten opzichte van het vorige bezoek van de inspectie. Mede daarom heeft de inspectie de vroegtijdige signalering van leerlingen, die extra hulp nodig hebben, als goed beoordeeld.’   Het volledige rapport ligt ter inzage op school, waar u het kunt inzien. Tevens zal het rapport binnenkort op de site van de inspectie geplaatst worden.   Vanzelfsprekend zijn wij trots op deze waardering door de inspectie!