After sCool geeft iedere dinsdag van 15.30 tot 16.45 uur huiswerkbegeleiding aan bovenbouw leerlingen in het lokaal van groep 5 op obs De Dukdalf.

Doelstelling: Kinderen op een persoonlijke en vertrouwde manier hun huiswerk gestructureerd laten maken, waardoor ze beter kunnen presteren op school.

Kinderen leren om gestructureerd de vakken te leren.

 

Iedere dinsdag wordt er leer- en/of maakwerk behandeld dat de kinderen meekrijgen als huiswerk van de groepsleerkracht. After sCool helpt de kinderen met het leren en of maken van hun huiswerk. Daarnaast leren de kinderen hoe zij aan de slag moeten gaan met het gekregen leerwerk.

 

Plan van aanpak:
1. Structuur en planning: met behulp van ons leerlingvolgsysteem en de groepsleerkracht kunnen wij zien waar de kinderen extra hulp nodig hebben. Aan de hand van deze informatie zetten wij een huiswerkprogramma op waarbij de kinderen gestructureerd aan de slag gaan.

2. Vakinhoudelijke hulp: Tijdens iedere After sCool bijeenkomst zal juf Nadieh Grauss aanwezig zijn om de kinderen te begeleiden.

3. Motivatie en zelfvertrouwen: After sCool wil ervoor zorgen dat de kinderen gemotiveerd raken om te leren en aan hun zelfvertrouwen werken door middel van succeservaringen.

5. Zelfstandigheid: After sCool zal de kinderen op weg helpen om succesvol zelfstandig aan de slag te kunnen gaan met hun huiswerk.

De kinderen krijgen om 15.30 uur, bij goed weer, de gelegenheid een kwartier buiten te spelen. Om 15.45 uur krijgen zij in het lokaal van groep 5 een glas limonade en iets lekkers waarna wij gaan beginnen.

After sCool is een pilot initiatief van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs in Hendrik Ido Ambacht. After sCool wordt gerealiseerd door obs De Dukdalf.