Dalton op De Dukdalf

Goed daltononderwijs begint en eindigt bij het ‘zien’ van ieder kind!

Het belangrijkste in de ontwikkeling van kinderen is ‘gezien’ worden. Wanneer je naar kinderen kijkt en hen echt ‘ziet’, zullen zij zich competent voelen. Doordat kinderen echte aandacht krijgen zullen zij groeien in hun ontwikkeling.

De vraag is, hoe pak je dat als leerkracht aan met een groep kinderen? Het begint bij de visie: Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen onderwijsbehoeften. Wanneer een kind vanuit die eigen onderwijsbehoeften werkt en zelf zicht heeft op zijn eigen doelen zal hij eigenaar worden van zijn eigen leerproces. Immers, iedereen die eigenaar is van zijn eigen leerproces kan het beste uit zichzelf halen!

Natuurlijk gaat dit niet vanzelf. Kinderen moeten zo begeleid worden dat zij zicht krijgen op de doelen die zij willen en kunnen halen. Een belangrijk middel hierbij is het coachingsgesprek. Wanneer leerkrachten regelmatig met kinderen in gesprek gaan, zullen kinderen autonomer worden en de te behalen doelen beter voor ogen krijgen. Deze reflectiegesprekken zijn belangrijk voor de kinderen. Het gaat erom dat het kind inzicht krijgt en daardoor motivatie krijgt om het beste uit zichzelf te halen.

Aangezien ieder kind uniek is zal het duidelijk zijn dat deze te halen doelen ook uniek zijn. Binnen de kerndoelen van het onderwijs zal de leerkracht dusdanig moeten differentiëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Ook de dalton kernwaarden zullen door differentiatie voor ieder kind goed te hanteren zijn. Niet ieder kind kan een even grote mate van zelfstandigheid aan. Niet ieder kind is even vaardig in samenwerken. Wanneer we het daltonconcept ongedifferentieerd aanbieden wordt het een systeem wat voor slechts enkele leerlingen positief werkt. Het ene kind zal, op een bepaald vakgebied, meer leerkracht gestuurd moeten werken, het andere kind kan al meer leerling gestuurd werken.

Binnen goed daltononderwijs moet dit naast elkaar kunnen bestaan.
Binnen goed daltononderwijs worden de kernwaarden gedifferentieerd aangeboden aan de verschillende kinderen.
Binnen goed daltononderwijs wordt uitgegaan van de onderwijsbehoeften van ieder individueel kind.

Goed daltononderwijs begint en eindigt bij het zien van ieder kind. Alleen door een juiste en gedegen differentiatie zullen de daltonkernwaarden voor ieder kind goed tot zijn recht komen. Ook, of juist, voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften heeft dalton zo een meerwaarde. Op deze manier is daltononderwijs het beste onderwijsconcept voor ieder kind! Zo is daltononderwijs hét antwoord op passend onderwijs!

Directeur
Anita Kleinjan-van Son

De Dukdalf is een daltonschool en daar zijn we trots op!

Dalton is een visie op onderwijs en geen vast systeem. De invulling hiervan wordt door de school zelf bepaald. Daltononderwijs is dus erg flexibel. Door met elkaar in gesprek te blijven over ons onderwijs blijft het zich continu ontwikkelen. Dit zorgt voor veel betrokkenheid en discussie, twee belangrijke voorwaarden om het proces van continue ontwikkeling te laten plaatsvinden.
Op het gebied van visie en het gebruik van middelen is er een zichtbare doorgaande lijn in de school. Bij een bezoek aan de klassen, zult u overal dezelfde elementen en manier van werken terugzien. Wij vinden dit een grote kracht van onze school. Het biedt de kinderen veel structuur, waardoor er binnen herkenbare kaders goed gewerkt kan worden. De afspraken en regels zijn duidelijk, hierdoor is er rust in de school. De structuur is onder andere terug te zien in de dagplanning die dagelijks zichtbaar wordt opgehangen, het werken met maatjes, het gebruik van de ik-doelen, de handelingswijzers, het werken met Snappet en de weektaak waar de kinderen mee leren plannen.

Kenmerken van onze school in trefwoorden:
- Differentiatie, we sluiten aan bij het niveau van het kind;
- Een pedagogisch klimaat waarin veiligheid en sfeer centraal staan;
- Veel aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling;
- Wij bieden kinderen structuur;
- Een duidelijk zichtbare doorgaande lijn door de hele school;
- Samenwerken binnen en buiten de taak;
- Open communicatie tussen ouders, leerlingen en leerkrachten.

Zo werken wij!
Ons daltononderwijs in de praktijk in beeld.